اجرای اسکریپت CGI برای هر دایرکتوری و یا از طریق /~username/cgi-bin

اجرای اسکریپت CGI به منظور اعمال فشار به apache برای اجرای اسکریپت CGI ، به سادگی یک فایل با نام .htaccess در داخل پوشه ای که می خواهید در آن  اسکریپت را اجرا کنید، ایجاد کنید. سپس کد زیر را اضافه کنید : Options +ExecCGI AddHandler cgi-script .cgi .pl