چگونه آپاچی 2 را به 1.3 برگردانیم

در صورتی که بخواهید بعد از نصب آپاچی 2 به نسخه ی 1.3 بازگردید ، کافیست مراحل زیر را انجام دهید : بازگردانی فایل httpd.conf قدیمی cp -f /etc/httpd/conf/httpd.conf.1.3.backup /etc/httpd/conf/httpd.conf از DirectAdmin برای استفاده از فایل های قدیمی httpd.conf برای کاربران استفاده کنید. فایل  /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf را ویرایش کنید و apache_ver=2.0  را به apache_ver=1.3 تغییر دهید . همچنین، اگر شما…