آموزش پیدا کردن آدرس SMTP

آموزش پیدا کردن آدرس SMTP برای پیدا کردن آدرس SMTP ابتدا وارد محیط CMD  شوید . در این محیط دستور زیر را وارد کنید nslookup با استفاده از  nslookup می توانید رکورد های ایجاد شده در DNS  هر دامنه را ببینید . یکی از این رکورد ها  MX به معنای Mail eXchange است که نشانگر آدرس سرویس ایمیل  است…