در صورت دریافت پیغام خطای “…Fatal Error: Maximum Execution time of 30 seconds exceeded in”

“…Fatal Error: Maximum Execution time of 30 seconds exceeded in” پیغام خطای “…Fatal Error: Maximum Execution time of 30 seconds exceeded in” به این معنی ست که اسکریپتی که شما استفاده می کنید نیاز به زمانی بیشتر از زمان اجرای مجاز در سرور دارد . اگر وب سایت شما در Cloud یا Dedicated میزبانی می شود،…