Error: Cannot find SSL binaries under /usr

Error: Cannot find SSL binaries under /usr پیدا نشدن ssl این اتفاق با اسکریپت پیکربندی  برای  آپاچی ای که  نمی تواند فایل های openssl (یا ssleay را) در هر یک موارد زیر پیدا کند ، رخ میدهد. /usr/bin/openssl /usr/sbin/openssl /usr/apps/openssl معمولا openssl در /usr/bin/openssl قرار دارد . در یک سیستم دبیان دستور زیر را اجرا کنید :…