چگونگی متوقف کردن Crawler Spam و Ghost Spam در تجزیه و تحلیل گوگل(Google Analytics)

چگونگی متوقف کردن Crawler و Ghost Spam در Google Analytics یکی از مفیدترین ویژگی های Google Analytics این است که به مدیران وب کمک می کند URL های ارجاعی که از سمت دیگران به وب سایتشان می آید را پیگیری کنند. متأسفانه اسپم ها از این امکان استفاده می کنند تا وب سایت های خود را…