فایل core.xxxxx چیست؟

فایل core.xxxxx چیست؟ ممکن است در سند روت  وب سایتتان فایل های بزرگی با نام core.xxxxx مشاهده کرده باشید به این صورت که در آن xxxxx یک عدد تصادفی است. این فایل ها  core dumps  نامیده می شوند و می تواند در بررسی مشکلات وب سایت مفید باشد. دلایل متعددی برای تولید فایل core.xxxxx وجود دارد، اما رایج…