تگ base و تاثیر آن بر سئو

تگ base و تاثیر آن بر سئو واقعیت این است که کمتر از ۵٪ از توسعه دهندگان وب با تگ base  آشنا هستند ،اما این عدم آشنایی یک ضعف به حساب نمی آید. سوال برخی از توسعه دهندگان وب این است که آیا کاربرد تگ base مشابه ”rel=”canonical است ؟ پاسخ این است: خیر .…