معرفی ( XCache, Varnish, APC و Memcached)

 معرفی ( XCache, Varnish, APC و Memcached) XCache: Xcache یک opcode کش open-source میباشد، بدان معنی است که عملکرد PHP بر روی سرور را تسریع می بخشد. عملکرد بهینه سازی به این صورت است که زمان compile کدهای PHP در حاظفه RAM را حذف میکند با cache کردن کدهای complie شده قبلی در RAM .…