چگونگی کاهش CPU Seconds Usage سرور

چگونگی کاهش CPU Seconds Usage   CPU Seconds Usage نشان می دهد چقد از زمان  CPU  برای اجرای اسکریپت های وب سایت مورد نیاز است . به عبارت دیگر ، این یک اندازه گیری است برای محاسبه بار سرور که توسط وب سایت شما تولید می شود. چگونگی کاهش CPU Seconds Usage عیب یابی وقتی…