بررسی Load Mysql در SSH

How to track MySQL Load ابتدا اطلاعات مربوط به user  super  مربوط به Directadmin  را استخراج می نماییم: 1 cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf دستور زیر را اجرا می کنیم: 1 mysql -u da_admin -p پسورد را وارد می نماییم. سپس با استفاده از دستور show processlist لیست فرایند های در حال اجرا فابل مشاهده و بررسی می…

انتقال دیتابیس به user دیگر در Directadmin

Moving a database to a different user برای انتقال دیتابیس به user  دیگر می توایند از این دستور استفاده نمایید: 1 VERBOSE=1 DBUSER=”da_admin” DBPASS=”da_adminpass” USERNAME=”username” NEWUSERNAME=”newusername” /usr/local/bin/php /usr/local/directadmin/scripts/change_database_username.php تمام دستور در یک خط و یکبار باید اجرا شود.( به علت طول دستور در چند خط قرار گرفته است) da_adminpass : پسورد da_adminpass این پسورد در…

فعال کردن MySQL Query

Enable MySQL Query Log File برای این کار باید فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 nano /etc/my.cnf و  عبارات زیر را در انتهای فایل قرار دهید: برای فعال سازی slow query 1 2 log-slow-queries = /var/log/mysql/mysql-slow.log long_query_time = 1 برای فعال سازی full query 1 log=/var/log/mysqldquery.log در پایان باید سرویس mysqld را restart نمایید. 1…

خطای Unable to read the User data files for username

Unable to read the User data files for username در صورتی که هنگام بازگردانی backup  با خطای Unable to read the User data files for username مواجه شدید به این معنا می باشد که این username  در سیستم وجود دارد. دستور زیر را برای حذف کامل user  اجرا نمایید: 1 userdel -r username   در…

ReAdd کردن DNS ها در Directadmin

How to re-add all zone entries into the named.conf گاهی اوقات تمام تنظیماتDNS  در دامنه و سرور بدرستی انجام شده اما در بررسی صحت عملکرد آن در سایت intodns.com  شاهد وجود مشکل در NS  ها هستیم. برای رفع این مشکل DNS  ها را مجددا در سرور Add  می نماییم. برای این کار ابتدا وارد SSH…

مشکل در سرویس named

Named is running, but it’s not responding to requests گاهی سرویس named  فعال می باشد اما درخواست های ارسالی به سرور پاسخ دریافت نمی کنند. برای بررسی این مشکل ابتدا دستور زیر را اجرا نمایید: 1 netstat -lnp | grep named در خروجی باید تمام IP  های سرور را مشاهده نمایید که به پروت 53…

محدود کردن سرویس FTP بروی IP در Directadmin

Restrict access to proftpd based on IP or reverse lookup value برای محدود کردن Ftp  در سرور برویIP  و یاDNS  باید فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 nano /etc/proftpd.conf و خط زیر را بصورت دلخواه ویرایش نمایید: برای IP  : 1 2 3 4 5 <Limit LOGIN> Order allow,deny Allow from 1.2.3.4, 5.6.7.8 Deny from…

خطای usrliblibexpat.so could not read symbols File in wrong format

usrliblibexpat.so could not read symbols File in wrong format در فایل config  مربوط به  apacheسرور در مسیر : 1 /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.apache یا در صورت استفاده از suphp  : 1 /usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp/configure.suphp خط زیر را اضافه نمایید: 1 “–with-expat=builtin” \ سپس دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 ./build clean ./build apache service httpd restart ./build…

خطای Got a packet bigger than max_allowed_packet bytes

Got a packet bigger than ‘max_allowed_packet’ bytes در صورتی در هنگام بازگردانی دیتابیس با خطای بالا مواجه شدید فایل my.cnf را ویرایش نمایید. 1 nano /etc/my.cnf و مقدار زیر را در آن قرار دهید. 1 max_allowed_packet=3000M توجه داشته باشید در ابتدای فایل باید عبارت زیر وجود داشته باشد. 1 [mysqld] در غیر این صورت آن…

فعال سازی HotLink Protection در Directadmin

hotlink protection in DirectAdmin برای این کار باید کد زیر را در .htaacess قرار دهید. 1 2 3 4 RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$ RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?yourdomain.com [NC] RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif|bmp)$ www.yourdmain.com/YOUR-ADDRESS [NC,R,L] این کد برای فرمت های jpg|jpeg|png|gif|bmp تعریف شده است. توجه نمایید به جای yourdomain.com نام دامنه خود و به جای www.yourdmain.com/YOUR-ADDRESS باید آدرس…