جستجو IP مهاجم هنگام DDOS در Cpanel

در صورتی که شما از نام دامنه ای که حمله روی آن در حال انجام است آگاه هستید از دستور زیر استفاده نمایید: [php] less /usr/local/apache/domlogs/DOMAIN | awk ‘{print $1}’ | sort | uniq -c | sort -n [/php]   به جای DOMAIN نام دامنه مورد نظر را قرار دهید. در صورتی که از نام…

وب هاستینگ و مشکلات کاربران غیر حرفه ای

خیلی مواقع پیش می آید که یک کاربر در رابطه با هک شدن وب سایتش با ما تماس میگیرد. روش های مختلفی برای هک کردن یک وب سایت و ردیابی آن توسط کاربر وجود دارد و وقتی که چنین مواردی به گوشمان میخورد تنها راه حلمان آن است که سرمان را داخل سرویس فرو ببریم…