غیر فعال کردن IP check برای session ها

غیر فعال کردن IP check برای session ها به صورت پیش فرض آی پی ها برای هر درخواست چک می شوند تا مطمئن شود درخواست کننده چه کسی بوده است . برای برخی از مشتریان آی پی در هر درخواست تغییر می کنند و آنها نمی توانند به دایرکت ادمین دسترسی داشته باشند . قابلیتی…