مراحل Upload فایل در Cpanel

برای Upload کردن فایل در Cpanel مراحل زیر را طی میکنیم : ۱- وارد کنترل پنل میشویم . ۲-وارد File Manager میشویم . ۳- از ستون کناری سمت چپ به مسیر مورد نظر ( معمولا در مسیر www یا public_html) می رویم . ۴- از نوار ابزار گزینه Upload را انتخاب می کنیم . ۵-…