جهان غرق در آب را تماشا کنید!

با مراجعه به سرویس نمای خیابانی گوگل موسوم به استریت ویو (Street View) می‌توانید تصاویر شهرهای معروف و بزرگ جهان را که در آب غوطه‌ور شده‌اند تماشا کنید. گوگل در این تصاویر هشدارگونه می‌کوشد نگاه ها را بیش از پیش نسبت به پدیده مخرب گرم شدن زمین جلب کند. به گزارش ایتنا، این طرح جدید…