قواعد نوشتاری و سینتکس XHTML

قواعد نوشتاری و سینتکس XHTML قوانین نوشتاری XHTML بسیار شبیه به HTML است و تقریبا همه عناصر معتبر HTML در XHTML نیز معتبر هستند. اما برای نوشتن یک سند XHTML مجبورید کمی بیشتر دقت به خرح دهید تا در سند HTML خود از قوانین XHTML پیروی کنید . قواعد نوشتاری و سینتکس XHTML نکات مهمی…