دلیل سرعت پایین در سرور

بررسی دلایل سرعت پایین و لگ در سرور مجازی

اکثر کاربران سرورهای مجازی در اتصال اولیه به سرور دچار مشکل می شوند و نمی توانند به سرور متصل شوند، در عین تعدادی کاربران به سرور متصل می شوند اما شاهد کندی و سرعت پایین در سرور می باشند . در این مقاله قصد داریم به بررسی دلایل سرعت پایین و لگ در سرور مجازی…