نحوه ی رد یابی سایتی که از آپاچی استفاده می کند و لود می شود

نحوه ی رد یابی سایتی که از آپاچی استفاده می کند و لود می شود اگر شما آپاچی 2.x را با custombuild اجرا می کنید، پس آن در فایل زیر قرار دارد : /etc/httpd/conf/extra/httpd-info.conf مقدار خط Allow from را به آی پی خودتان تغییر دهید یا اینکه کل خط را حذف کنید تا به تمام…