خرید یک نام دامنه ی جداگانه برای نسخه ی موبایلی وب سایت

خرید یک نام دامنه ی جداگانه برای نسخه ی موبایلی وب سایت یکی از سوالات اساسی افرادی که تمایل به توسعه دادن یک نسخه ی موبایلی برای وب سایتشان دارند این است که “آیا باید یک نام دامنه ی جداگانه برای نسخه ی موبایلی وب سایتم بخرم؟” . بیشتر سیستم های  جدید مدیریت محتوا شبیه…