نوزده نکته در مورد GDPR

همه ی چیزهایی که باید در مورد GDPR بدانید ! 1.GDPR برای چیست ؟ قوانینی برای حفاظت از اطلاعات عمومی 2.چگونه GDPR شکل گرفت ؟ در ژانویه 2012، کمیسیون اروپا طرح هایی را برای حفاظت از اطلاعات در اروپا در نظر گرفت تا اروپا را برای عصر دیجیتال آماده سازد. تقریبا 4 سال بعد توافقی…