ثبت دامنه ES.

مقررات ثبت و انتقال دامنه ES. (اسپانیا) و ویژگی‌های آن آشنایی با دامنه ES. دامنه‌ی ES. دامنه‌ی سطح بالای کشور کشور اسپانیا است. در گذشته ثبت دامنه ES تنها به افراد و شرکت‌های مرتبط با اسپانیا و آن هم با تعرفه‌ی گزاف محدود بود. حتی برای خود اسپانیایی‌ها هم مقررات دست و پاگیری برای ثبت…