تنظیمات php.ini در هر دامنه

تنظیمات php.ini در هر دامنه با توجه به وجود انواع مختلف php ، این به این معنی است که روش های ایجاد تغییرات سفارشی می تواند بسیار متفاوت باشد . برای تعیین نحوه استفاده از php1_mode خود گزینه options.conf کاستم بیلد تان را بررسی کنید و راهنمای زیر را مطالعه کنید : mod_php mod_php به…