تغییر PHP Handler در WHM

برای این کار وارد WHM شوید و از قسمت Service Configuration روی Configure PHP and suEXEC  کلیک نمایید. در صفحه باز شده می توانید ورژن PHP  و نوع آن را تغییر دهید. برای اعمال تغییر از طریق commands : برای بررسی نسخه کنونی PHP : [php] /usr/local/cpanel/bin/rebuild_phpconf –current [/php] برای بررسی نسخه های در دسترس…