whmcs 7

whmcs 7 ارائه شد . whmcs 7 ارائه شد و شما دیگر هرگز برای آپدیت ها نیازی به دانلود مجدد یک فایل نخواهید داشت ! آپدیت اتوماتیک که یکی از مواردی بود که توسط کاربران بسار زیاد درخواست شده بود ؛ به این سیستم اضاف شد ؛ هم اکنون آپدیت ها اتوماتیک خواهند بود و هیچ…