رفع خطای mysqladmin flush-hosts

چنانچه در سرور Linux، با خطای زیر مواجه شدید:   Host ‘hostname’ is blocked because of many connection errors; unblock with ‘mysqladmin flush-hosts’ جهت رفع آن باید مقدار تنظیم شده برای «max_connect_errors» را در فایل «my.cnf» بررسی نمایید، برای این منظور مراحل زیر را طی نمایید: با دستور زیر وارد فایل «my.cnf» را باز کنید:…

رفع خطای Invalid command ‘php_admin_flag’,module not included in the server configuration

اگر هنگام start Apache خطای زیر را دریافت کردید: Invalid command ‘php_admin_flag’, perhaps misspelled or defined by a module not included iInvalid command ‘php_admin_flag’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration the server configuration شما یک config اشتباه در تنظیمات فایل PHP به نام options.conf قرار دادید. برای حل…

رفع خطای Could not determine the server’s fully qualified domain name در زمان restart کردن سرویس httpd

در صورتی که در زمان restart کردن سرویس httpd در ssh با خطای زیر مواجه شدید : Starting httpd: httpd: Could not determine the server’s fully qualifieddomainname, using 127.0.0.1 for ServerName برای رفع خطا فایل زیر را ویرایش کنید(فایل تنظیمات apache)  : nano /etc/httpd/conf/httpd.conf سپس به انتهای آن عبارت زیر را اضافه کنید : #…

خطای This is e-mail notification to warn you that your hostname is setup improperly on your system

برای رفع این مشکل وارد مسیر زیر شوید: /usr/local/directadmin/scripts/ دستور زیر را اجرا نمایید: sh hostname.sh () به جای نام Server’s Hostname خود را وارد نمایید و به جای ()  آی پی سرور خود را وارد کنید.

خطا در هنگام start کردن سرویس Httpd

در صورتی که هنگام start شدن سرویس httpd با خطای زیر مواجه شدید: Starting httpd: [Thu Jun 18 22:48:59 2009] [warn] module php5_module is already loaded, skipping [Thu Jun 18 22:51:11 2009] [error] (EAI 3)Temporary failure in name resolution: Could not resolve host name shared — ignoring! [Thu Jun 18 22:53:24 2009] [error] (EAI 3)Temporary…

تغییر میزان حداکثر حجم آپلود فایل در file manager

برای این منظور وارد directadmin خود شوید: در حالت admin level وارد بخش Administrator Settings شوید. سپس در صفحه باز شده مقابل عبارت Max Request/Upload Size (bytes) میزان فضای آپلود (بایت) قابل تغییر می باشد. پس از تغییر میزان اپلود تغییرات را ذخیره نمایید.

تبدیل بک آپ Cpanel به بک آپ Directadmin

از طریق root وارد cpanel خود شوید. وارد مسیر زیر شوید: cd /home برای گرفتن بک آپ از دستور زیر استفاده نمایید: /scripts/pkgacct username به جای username باید نام کاربری اکانت خود را وارد نمایید. اکنون بک را به Directadmin منتقل می نماییم. از طریق SSH توسط کاربر root  به سرور DirectAdmin  خود شوید. فایل…