غیرفعال کردن Default Address در Cpanel

ایمیل پیش فرض با هدف catchall برای هر اکانت ایجاد می شود به این معنا که ایمیل هایی که آدرس آن ها به نام دامنه شماست اما این ایمیل ها وجود ندارند در این ایمیل دریافت و ذخیره می شوند. گاهی این ایمیل مرکز حمله spamer ها میشوند و باعث افزایش حجم هاست شما بصورت…

تنظیم permission در Cpanel

اگر ownership و permission های سرور شما دچار مشکل شده است و با خطاهای 500 یا 403 روبرو می شوید، کافی است bash  زیر را اجرا نمایید. فایل زیر را دانلود نمایید: [php] wget https://webdade.com/uploads/fixperms.zip [/php] برای تنظیم پرمیژن تمام اکانت های دستور زیر را اجرا نمایید: [php] sh ./fixperms.sh -all [/php] برای تنظیم یک…