چگونگی تست سرعت در سرور مجازی

آموزش تست سرعت در سرور مجازی ایران

تابحال برای شما نیز اتفاق افتاده است که بخواهید پس از خرید یک سرور مجازی سرعت و کیفیت آن را بسنجید و یا حتی ممکن است زمانی در طول دوره استفاده از سرور مجازی خود کندی احساس کرده باشید و بخواهید از سرور تست سرعت بگیرید تا بتوانید بررسی کنید که کندی از سرور شماست…