ارتقا کاستم بیلد دایرکت ادمین

در صورتی که نیاز به ارتقا دایرکت ادمین داشتید کافیست وارد SSH شوید و دستورات زیر را وارد کنید : cd /usr/local/directadmin mv custombuild custombuild_1.x wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz tar xvzf custombuild.tar.gz cd custombuild ./build ./build all d ./build rewrite_confs بعد از اجرای دستورات بالا دایرکت ادمین به آخرین نسخه یعنی کاستم بیلد 2 ارتقا…