سی پنل

0 ماهانه
 • موارد مورد نیاز نصب:قابل نصب بر روی سرور
 • روش نصب:باید شرایط نصب فراهم شود .
 • مدیریت  یکپارچه ssh:PuTTy/ SSHTerm
 • مانیتورینگ سرور:
 • پشتیبانی تلفن همراه:iOS 7.1 / Android 4.0.
 • مدیریت فایروال:نصب پلاگین رایگان CSF
 • مدیریت FTP:
 • مدیریت بکاپ:
 • مدیریت ریستور:
 • رابط کاربری دوستانه:
 • سازگاری با سیستم عامل:linux
 • بسته های چند زبانه:
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی:
 • آنتی ویروس:
 • آنتی اسپم:
 • قابلیت نمایش لاگ:
 • پشتیبانی از php:
 • مدیریت پایگاه داده ها:
 • سادگی کار با کنترل پنل:
 • امکان نصب لایت اسپید:
 • پشتیبانی از asp.net:
 • پشتیبانی از CMS:
 • متن باز:
 • رایگان:

دایرکت ادمین

0 ماهانه
 • موارد مورد نیاز نصب:-
 • روش نصب:باید شرایط نصب فراهم شود .
 • مدیریت  یکپارچه ssh:اتصال با PuTTy
 • مانیتورینگ سرور:
 • پشتیبانی تلفن همراه:iOS 7.1 / Android 4.0.
 • مدیریت فایروال:نصب پلاگین رایگان CSF
 • مدیریت FTP:
 • مدیریت بکاپ:
 • مدیریت ریستور:
 • رابط کاربری دوستانه:
 • سازگاری با سیستم عامل:linux
 • بسته های چند زبانه:
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی:
 • آنتی ویروس:
 • آنتی اسپم:
 • قابلیت نمایش لاگ:
 • پشتیبانی از php:
 • مدیریت پایگاه داده ها:
 • سادگی کار با کنترل پنل:
 • امکان نصب لایت اسپید:
 • پشتیبانی از asp.net:
 • پشتیبانی از CMS:
 • متن باز:
 • رایگان:

پلسک

0 ماهانه
 • موارد مورد نیاز نصب:قابل نصب بر روی سرور
 • روش نصب:باید شرایط نصب فراهم شود.
 • مدیریت  یکپارچه ssh:SSH, Java Applet
 • مانیتورینگ سرور:
 • پشتیبانی تلفن همراه:iOS 7.1 / Android 4.0.
 • مدیریت فایروال:
 • مدیریت FTP:
 • مدیریت بکاپ:
 • مدیریت ریستور:
 • رابط کاربری دوستانه:
 • سازگاری با سیستم عامل:linux/windows
 • بسته های چند زبانه:
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی:
 • آنتی ویروس:
 • آنتی اسپم:
 • قابلیت نمایش لاگ:
 • پشتیبانی از php:
 • مدیریت پایگاه داده ها:
 • سادگی کار با کنترل پنل:
 • امکان نصب لایت اسپید:
 • پشتیبانی از asp.net:
 • پشتیبانی از CMS:
 • متن باز:
 • رایگان:

وب سایت پنل

0 ماهانه
 • موارد مورد نیاز نصب:قابل نصب بر روی سرور
 • روش نصب:بدون نیاز به پیش نیاز
 • مدیریت  یکپارچه ssh:
 • مانیتورینگ سرور:
 • پشتیبانی تلفن همراه:
 • مدیریت فایروال:
 • مدیریت FTP:
 • مدیریت بکاپ:
 • مدیریت ریستور:
 • رابط کاربری دوستانه:
 • ظسازگاری با سیستم عامل:ویندوز
 • بسته های چند زبانه:
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی:-
 • آنتی ویروس:
 • آنتی اسپم:
 • قابلیت نمایش لاگ:
 • پشتیبانی از php:
 • مدیریت پایگاه داده ها:
 • سادگی کار با کنترل پنل:
 • امکان نصب لایت اسپید:
 • پشتیبانی از asp.net:
 • پشتیبانی از CMS:
 • متن باز:
 • رایگان:
جدول مقایسه شامل
 • موارد مورد نیاز نصب:
 • روش نصب:
 • مدیریت  یکپارچه ssh:
 • مانیتورینگ سرور:
 • پشتیبانی تلفن همراه:
 • مدیریت فایروال:
 • مدیریت FTP:
 • مدیریت بکاپ:
 • مدیریت ریستور:
 • رابط کاربری دوستانه:
 • سازگاری با سیستم عامل:
 • بسته های چند زبانه:
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی:
 • آنتی ویروس:
 • آنتی اسپم:
 • قابلیت نمایش لاگ:
 • پشتیبانی از php:
 • مدیریت پایگاه داده ها:
 • سادگی کار با کنترل پنل:
 • امکان نصب لایت اسپید:
 • پشتیبانی از asp.net:
 • پشتیبانی از CMS:
 • متن باز:
 • رایگان:
 • موارد مورد نیاز نصب:قابل نصب بر روی سرور
 • روش نصب:باید شرایط نصب فراهم شود .
 • مدیریت  یکپارچه ssh:PuTTy/ SSHTerm
 • مانیتورینگ سرور:
 • پشتیبانی تلفن همراه:iOS 7.1 / Android 4.0.
 • مدیریت فایروال:نصب پلاگین رایگان CSF
 • مدیریت FTP:
 • مدیریت بکاپ:
 • مدیریت ریستور:
 • رابط کاربری دوستانه:
 • سازگاری با سیستم عامل:linux
 • بسته های چند زبانه:
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی:
 • آنتی ویروس:
 • آنتی اسپم:
 • قابلیت نمایش لاگ:
 • پشتیبانی از php:
 • مدیریت پایگاه داده ها:
 • سادگی کار با کنترل پنل:
 • امکان نصب لایت اسپید:
 • پشتیبانی از asp.net:
 • پشتیبانی از CMS:
 • متن باز:
 • رایگان:
 • موارد مورد نیاز نصب:-
 • روش نصب:باید شرایط نصب فراهم شود .
 • مدیریت  یکپارچه ssh:اتصال با PuTTy
 • مانیتورینگ سرور:
 • پشتیبانی تلفن همراه:iOS 7.1 / Android 4.0.
 • مدیریت فایروال:نصب پلاگین رایگان CSF
 • مدیریت FTP:
 • مدیریت بکاپ:
 • مدیریت ریستور:
 • رابط کاربری دوستانه:
 • سازگاری با سیستم عامل:linux
 • بسته های چند زبانه:
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی:
 • آنتی ویروس:
 • آنتی اسپم:
 • قابلیت نمایش لاگ:
 • پشتیبانی از php:
 • مدیریت پایگاه داده ها:
 • سادگی کار با کنترل پنل:
 • امکان نصب لایت اسپید:
 • پشتیبانی از asp.net:
 • پشتیبانی از CMS:
 • متن باز:
 • رایگان:
 • موارد مورد نیاز نصب:قابل نصب بر روی سرور
 • روش نصب:باید شرایط نصب فراهم شود.
 • مدیریت  یکپارچه ssh:SSH, Java Applet
 • مانیتورینگ سرور:
 • پشتیبانی تلفن همراه:iOS 7.1 / Android 4.0.
 • مدیریت فایروال:
 • مدیریت FTP:
 • مدیریت بکاپ:
 • مدیریت ریستور:
 • رابط کاربری دوستانه:
 • سازگاری با سیستم عامل:linux/windows
 • بسته های چند زبانه:
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی:
 • آنتی ویروس:
 • آنتی اسپم:
 • قابلیت نمایش لاگ:
 • پشتیبانی از php:
 • مدیریت پایگاه داده ها:
 • سادگی کار با کنترل پنل:
 • امکان نصب لایت اسپید:
 • پشتیبانی از asp.net:
 • پشتیبانی از CMS:
 • متن باز:
 • رایگان:
 • موارد مورد نیاز نصب:قابل نصب بر روی سرور
 • روش نصب:بدون نیاز به پیش نیاز
 • مدیریت  یکپارچه ssh:
 • مانیتورینگ سرور:
 • پشتیبانی تلفن همراه:
 • مدیریت فایروال:
 • مدیریت FTP:
 • مدیریت بکاپ:
 • مدیریت ریستور:
 • رابط کاربری دوستانه:
 • ظسازگاری با سیستم عامل:ویندوز
 • بسته های چند زبانه:
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی:-
 • آنتی ویروس:
 • آنتی اسپم:
 • قابلیت نمایش لاگ:
 • پشتیبانی از php:
 • مدیریت پایگاه داده ها:
 • سادگی کار با کنترل پنل:
 • امکان نصب لایت اسپید:
 • پشتیبانی از asp.net:
 • پشتیبانی از CMS:
 • متن باز:
 • رایگان:

سی پنل

0 ماهانه

دایرکت ادمین

0 ماهانه

پلسک

0 ماهانه

وب سایت پنل

0 ماهانه