تست پلان ها

سی پنل

0
 • موارد مورد نیاز نصب:قابل نصب بر روی سرور
 • روش نصب:باید شرایط نصب فراهم شود .
 • مدیریت  یکپارچه ssh:PuTTy/ SSHTerm
 • مانیتورینگ سرور:
 • پشتیبانی تلفن همراه:iOS 7.1 / Android 4.0.
 • مدیریت فایروال:نصب پلاگین رایگان CSF
 • مدیریت FTP:
 • مدیریت بکاپ:
 • مدیریت ریستور:
 • رابط کاربری دوستانه:
 • سازگاری با سیستم عامل:linux
 • بسته های چند زبانه:
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی:
 • آنتی ویروس:
 • آنتی اسپم:
 • قابلیت نمایش لاگ:
 • پشتیبانی از php:
 • مدیریت پایگاه داده ها:
 • سادگی کار با کنترل پنل:
 • امکان نصب لایت اسپید:
 • پشتیبانی از asp.net:
 • پشتیبانی از CMS:
 • متن باز:
 • رایگان:

دایرکت ادمین

0
 • موارد مورد نیاز نصب:قابل نصب بر روی سرور
 • روش نصب:باید شرایط نصب فراهم شود .
 • مدیریت  یکپارچه ssh:اتصال با PuTTy
 • مانیتورینگ سرور:
 • پشتیبانی تلفن همراه:iOS 7.1 / Android 4.0.
 • مدیریت فایروال:نصب پلاگین رایگان CSF
 • مدیریت FTP:
 • مدیریت بکاپ:
 • مدیریت ریستور:
 • رابط کاربری دوستانه:
 • سازگاری با سیستم عامل:linux
 • بسته های چند زبانه:
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی:
 • آنتی ویروس:
 • آنتی اسپم:
 • قابلیت نمایش لاگ:
 • پشتیبانی از php:
 • مدیریت پایگاه داده ها:
 • سادگی کار با کنترل پنل:
 • امکان نصب لایت اسپید:
 • پشتیبانی از asp.net:
 • پشتیبانی از CMS:
 • متن باز:
 • رایگان:

پلسک

0
 • موارد مورد نیاز نصب:قابل نصب بر روی سرور
 • روش نصب:باید شرایط نصب فراهم شود.
 • مدیریت  یکپارچه ssh:SSH, Java Applet
 • مانیتورینگ سرور:
 • پشتیبانی تلفن همراه:iOS 7.1 / Android 4.0.
 • مدیریت فایروال:
 • مدیریت FTP:
 • مدیریت بکاپ:
 • مدیریت ریستور:
 • رابط کاربری دوستانه:
 • سازگاری با سیستم عامل:linux/windows
 • بسته های چند زبانه:
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی:
 • آنتی ویروس:
 • آنتی اسپم:
 • قابلیت نمایش لاگ:
 • پشتیبانی از php:
 • مدیریت پایگاه داده ها:
 • سادگی کار با کنترل پنل:
 • امکان نصب لایت اسپید:
 • پشتیبانی از asp.net:
 • پشتیبانی از CMS:
 • متن باز:
 • رایگان:

وب سایت پنل

0
 • موارد مورد نیاز نصب:قابل نصب بر روی سرور
 • روش نصب:بدون نیاز به پیش نیاز
 • مدیریت  یکپارچه ssh:
 • مانیتورینگ سرور:
 • پشتیبانی تلفن همراه:
 • مدیریت فایروال:
 • مدیریت FTP:
 • مدیریت بکاپ:
 • مدیریت ریستور:
 • رابط کاربری دوستانه:
 • ظسازگاری با سیستم عامل:ویندوز
 • بسته های چند زبانه:
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی:-
 • آنتی ویروس:
 • آنتی اسپم:
 • قابلیت نمایش لاگ:
 • پشتیبانی از php:
 • مدیریت پایگاه داده ها:
 • سادگی کار با کنترل پنل:
 • امکان نصب لایت اسپید:
 • پشتیبانی از asp.net:
 • پشتیبانی از CMS:
 • متن باز:
 • رایگان:
مقایسه ی کلی کنترل پنل ها
 • موارد مورد نیاز نصب :
 • روش نصب :
 • مدیریت  یکپارچه ssh :
 • مانیتورینگ سرور :
  در تمامی پلان ها سرور را مانیتور میکنیم ، در پلان های پایه ، برنزی و نقره ای ، مانیتور از یک لوکیشن انجام می شود و در پلان طلایی و پلاتینیوم ، مانیتور از 4 لوکیشن مختلف انجام می شود .
 • پشتیبانی تلفن همراه :
 • مدیریت فایروال :
 • مدیریت FTP :
 • مدیریت بکاپ :
 • مدیریت ریستور :
 • رابط کاربری دوستانه :
 • سازگاری با سیستم عامل :
 • بسته های چند زبانه :
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی :
 • آنتی ویروس :
 • آنتی اسپم :
 • قابلیت نمایش لاگ :
 • پشتیبانی از php :
 • مدیریت پایگاه داده ها :
 • سادگی کار با کنترل پنل :
 • امکان نصب لایت اسپید :
 • پشتیبانی از asp.net :
 • پشتیبانی از CMS :
 • متن باز :
 • رایگان :
  اگر میخواهید سایت خودتان را راه اندازی کنید اما نمیخواهید دامنه ای ثبت کنید می توانید از زیر دامنه ی رایگان وب داده استفاده کنید .
 • موارد مورد نیاز نصب :قابل نصب بر روی سرور
 • روش نصب :باید شرایط نصب فراهم شود .
 • مدیریت  یکپارچه ssh :PuTTy/ SSHTerm
 • مانیتورینگ سرور :
 • پشتیبانی تلفن همراه :iOS 7.1 / Android 4.0.
 • مدیریت فایروال :نصب پلاگین رایگان CSF
 • مدیریت FTP :
 • مدیریت بکاپ :
 • مدیریت ریستور :
 • رابط کاربری دوستانه :
 • سازگاری با سیستم عامل :linux
 • بسته های چند زبانه :
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی :
 • آنتی ویروس :
 • آنتی اسپم :
 • قابلیت نمایش لاگ :
 • پشتیبانی از php :
 • مدیریت پایگاه داده ها :
 • سادگی کار با کنترل پنل :
 • امکان نصب لایت اسپید :
 • پشتیبانی از asp.net :
 • پشتیبانی از CMS :
 • متن باز :
 • رایگان :
 • موارد مورد نیاز نصب :قابل نصب بر روی سرور
 • روش نصب :باید شرایط نصب فراهم شود .
 • مدیریت  یکپارچه ssh :اتصال با PuTTy
 • مانیتورینگ سرور :
 • پشتیبانی تلفن همراه :iOS 7.1 / Android 4.0.
 • مدیریت فایروال :نصب پلاگین رایگان CSF
 • مدیریت FTP :
 • مدیریت بکاپ :
 • مدیریت ریستور :
 • رابط کاربری دوستانه :
 • سازگاری با سیستم عامل :linux
 • بسته های چند زبانه :
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی :
 • آنتی ویروس :
 • آنتی اسپم :
 • قابلیت نمایش لاگ :
 • پشتیبانی از php :
 • مدیریت پایگاه داده ها :
 • سادگی کار با کنترل پنل :
 • امکان نصب لایت اسپید :
 • پشتیبانی از asp.net :
 • پشتیبانی از CMS :
 • متن باز :
 • رایگان :
 • موارد مورد نیاز نصب :قابل نصب بر روی سرور
 • روش نصب :باید شرایط نصب فراهم شود.
 • مدیریت  یکپارچه ssh :SSH, Java Applet
 • مانیتورینگ سرور :
 • پشتیبانی تلفن همراه :iOS 7.1 / Android 4.0.
 • مدیریت فایروال :
 • مدیریت FTP :
 • مدیریت بکاپ :
 • مدیریت ریستور :
 • رابط کاربری دوستانه :
 • سازگاری با سیستم عامل :linux/windows
 • بسته های چند زبانه :
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی :
 • آنتی ویروس :
 • آنتی اسپم :
 • قابلیت نمایش لاگ :
 • پشتیبانی از php :
 • مدیریت پایگاه داده ها :
 • سادگی کار با کنترل پنل :
 • امکان نصب لایت اسپید :
 • پشتیبانی از asp.net :
 • پشتیبانی از CMS :
 • متن باز :
 • رایگان :
 • موارد مورد نیاز نصب :قابل نصب بر روی سرور
 • روش نصب :بدون نیاز به پیش نیاز
 • مدیریت  یکپارچه ssh :
 • مانیتورینگ سرور :
 • پشتیبانی تلفن همراه :
 • مدیریت فایروال :
 • مدیریت FTP :
 • مدیریت بکاپ :
 • مدیریت ریستور :
 • رابط کاربری دوستانه :
 • ظسازگاری با سیستم عامل :ویندوز
 • بسته های چند زبانه :
 • قابلیت تنظیم پکیج های نمایندگی :-
 • آنتی ویروس :
 • آنتی اسپم :
 • قابلیت نمایش لاگ :
 • پشتیبانی از php :
 • مدیریت پایگاه داده ها :
 • سادگی کار با کنترل پنل :
 • امکان نصب لایت اسپید :
 • پشتیبانی از asp.net :
 • پشتیبانی از CMS :
 • متن باز :
 • رایگان :

سی پنل

0

دایرکت ادمین

0

پلسک

0

وب سایت پنل

0