ست کردن Name server اختصاصی

ست کردن Name server اختصاصی   در صورتی که قصد ست کردن Name server اختصاصی خودتان را دارید ، بهتر است با من در این آموزش همراه باشید. در مقاله ی دیگری با  آموزش ساده ی ست کردن name server برای دامنه همراه شما بودم . در صورتی که با رهنمود های این آموزش اقدام به ست کردن Name…