از شرایط پهنای باند اینترنت در کشور راضی نیستم

از شرایط پهنای باند اینترنت در کشور راضی نیستم/بلوک فارسی شبکه‌های اجتماعی تقویت شود رئیس‌جمهور گفت: من از شرایط پهنای باند اینترنت کشور راضی نیستم و قرار ما با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که هرچه سریعتر به نسل سوم و چهارم برسیم و پهنای باند نه تنها برای منازل و تجارتخانه‌ها بلکه…