فعال سازی directory browsing در لینوکس

فعال سازی directory browsing در لینوکس در پکیج های میزبانی لینوکس ، به صورت پیش فرض (Directory Listing (file listing, file browsing غیر فعال است . به این دلیل که اگر شما بخواهید به یک زیر پوشه در فضای وب خود که فقط با تصویر پر شده است ، دسترسی داشته باشید ، با ارور 404…