تغییر port در وینباکس میکروتیک

آموزش تغییر پورت Winbox در میکروتیک

Winbox  یکی از بهترین نرم افزارها برای استفاده از سیستم عامل میکروتیک می باشد. این نرم افزار که در رقابت تنگاتنگی با نسخه تحت وب میکروتیک است، در بسیاری از موارد، کاربری بهتری نسبت به نسخه تحت وب دارد. با اینحال ممکن است شما به دلیل بسته بودن پورت Winbox امکان اتصال از طریق نرم…