معرفی یک سرور اختصاصی ایران

معرفی سرور اختصاصی ایران پرکاربرد

سرور اختصاصی ایران چیست؟ این سرور چه ویژگی ها و کاربردهایی دارد؟ می دانیم که سرورها نوعی فضای میزبانی برای وب سایت ها می باشند و به دو دسته سرورهای مجازی و سرورهای اختصاصی تقسیم می شوند. سرور اختصاصی یک سرور با منابع مشخصی است که به صورت فیزیکی در دیتاسنتر نصب و راه اندازی…