محدودیت موقتی وب سرویس روی اکانت

“وب سرویس این اکانت موقتا محدود شده است.” در صورتی که شما پیغام “وب سرویس این اکانت موقتا محدود شده است.” را روی وب سایتتان ببینید ، به این معنی است که ما دسترسی به آن را محدود کرده ایم ؛ به این دلیل که یا سایت شما هک شده است و یا اینکه شما…