لیست سیاه مخابراتی

لیست سیاه مخابراتی چیست ؟ مخابرات یک پیامک برای مشترکین ارسال کرد به مضمون عدم دریافت پیامک تبلیغاتی ، مشترکینی که به این پیامک جواب مثبت دادند دیگر از خطوط 1000 ، 2000 و 3000 پیامک تبلیغاتی دریافت نخواهند کرد . به نام خدا مشتریان گرامی جهت سهولت در امر اطلاع رسانی به شما مدتی است…