لینک های مختلف Search Engine Friendly و اهمیت آن

لینک های مختلف Search Engine Friendly و اهمیت آن روش های مختلفی برای نمایش دادن محتوای وب سایت شما روی اینترنت وجود دارد . بسیاری از برنامه های کاربردی سایت ، صفحات را با فرمتی مشابه با فرمت پایین نمایش می دهند : http://yourdomainname.com/index.php?page=photos برخی از لینک ها برای سئوی وب سایتتان نا مناسب و…