حل مشکل “کار نکردن صفحه ی خطای سفارشی 403”

حل مشکل “کار نکردن صفحه ی خطای سفارشی 403” در صورتی که شما صفحه خطای سفارشی 403 را تنظیم کرده اید و شما در قوانین .htaccess از  “deny from all” استفاده کردید ، دسترسی به  صفحه خطای سفارشی 403 نیز ممنوع خواهد شد. ساده ترین راه برای حل این مسئله این است که اجازه دسترسی به …