تگ Anchor و اهمیت آن در سئو

تگ Anchor و اهمیت آن در سئو تگ Anchor (لنگر) و یا<a> یکی از مهم ترین تگ های HTML از نظر SEO است که برای لینک کردن آدرس های اینترنتی در صفحه وب مورد استفاده قرار میگیرند. لینک ها توسط این تگ ساخته میشوند. این لینک ها میتوانند هم ورودی –داخل وب سایت و هم…