تنظیم permission در Cpanel

اگر ownership و permission های سرور شما دچار مشکل شده است و با خطاهای 500 یا 403 روبرو می شوید، کافی است bash  زیر را اجرا نمایید. فایل زیر را دانلود نمایید: [php] wget https://webdade.com/uploads/fixperms.zip [/php] برای تنظیم پرمیژن تمام اکانت های دستور زیر را اجرا نمایید: [php] sh ./fixperms.sh -all [/php] برای تنظیم یک…