تغییر سرور ایران ای پی اصلی

طریقه تغییر آی پی اصلی سرور مجازی ایران

با توجه به سرعت اینترنت بالا در سرور مجازی ایران، از آن برای بسیاری از کارها که به سرعت اینترنت بالا نیاز دارد استفاده می شود. بر روی هر سرور مجازی یک آی پی اینترنت تنظیم می شود. گاهی مواقع کاربر نیاز دارد که چندین آی پی متفاوت بر روی سرور مجازی خود تنظیم کرده…