تغییر IP ارسال ایمیل در Cpanel

گاهی اوقات لازم است IP ارسال ایمیل را تغییر دهیم مانند زمانی که IP سرور در block list قرار گرفته و تمام ایمیل های ارسالی برگشت می خورد. برای این کار فایل زیر را ویرایش نمایید: [php] nano /etc/exim.conf [/php] در این فایل خطی که شامل عبارات زیر است را پیدا کنید:   [php] remote_smtp:…

تغییر IP ارسال ایمیل سرور

برای تغییر پرمیژن تمام فایل ها از دستور زیر استفاده کنید: Force exim to send email from a particular IP در صورتی که سرور شما دارای چند IP  میباشد می توانید از IP  دیگری بجز IP  اصلی برای ارسال ایمیل استفاده نمایید. این تغییر بیشتر در زمانی مفید خواهد بود که IP  ارسال ایمیل سرور…