ترافیک 1 به 1 سرور مجازی ایران

ترافیک یک به یک سرور مجازی ایران و مفهوم آن

اگر شما نیز از کاربران سرور مجازی ایران  یا سرور اختصاصی ایران باشید، حتما نام ترافیک یک به یک به گوشتان خورده است. اما ترافیک یک به یک به چه معناست؟ یا پیش از آن، ترافیک سرور چه معنایی دارد؟ در این مقاله به بررسی ترافیک یک به یک سرور مجازی ایران و سرور اختصاصی…