Backup گیری از طریق ssh در Cpanel

برای backup گیری از یک اکانت از دستور زیر استفاده نمایید. [php] /scripts/pkgacct USERNAME [/php] به جای USERNAME نام کاربر مورد نظر را وارد نمایید. برای بازگردانی اکانت از دستور زیر استفاده نمایید. [php] /scripts/restorepkg CpanleUSER [/php] backup شما باید در home قرار داشته باشد. برای Backup گیری از تمام اکانت های سرور از دستور…

بک آپ گیری از دیتابیس در SSH

با استفاده از دستور زیر می توانیم از دیتابیس backup  تهیه نماییم: [php] mysqldump databasename -u username -p password > path for file.sql [/php] databasename نام دیتابیس مورد نظر برای backup  گیری می باشد. Username  نام کاربری دیتابیس مورد نظر می باشد. Password  پسورد دیتابیس می باشد. Path  مسیری که می خواهیم backup  در آن…