HTTP Error 500- خطای سرور داخلی

HTTP Error 500- خطای سرور داخلی دلایل زیادی وجود دارد که می تواند خطای سرور داخلی را ایجاد کند، اما بهترین روش برای عیب یابی این است که  گزارش های خطای سرور بررسی شوند. مشتریان وب داده می توانند در سی پنل در قسمت error log گزارش های خطای سرور را بررسی کنید . آنجا…