ایجاد وب سرور NGINX + Apache روی دایرکت ادمین در 1 دقیقه

Custombuild 2 به شما اجازه ی داشتن همزمان وب سرور های NGINX و Apache بر روی دایرکت ادمین را می دهد . نصب آن بسیار ساده است و چند دقیقه بیشتر زمان نمیبرد . CustomBuild 2.x version اول از همه باید مطمئن شوید که custombuild 2 را دارید . برای اطمینان از این موضوع از کد…