تغییر port پیش فرض SSH

برای این کار مسیر زیر را ویرایش نمایید: [php] nano /etc/ssh/sshd_config [/php] عبارت Port را جستجو نمایید و کارکتر # را از ابتدای عبارت حدف نمایید و مقدار پیش فرض 22 را به مقدار دلخواه بین 1024 تا 65535 تغییر دهید. در نهایت سرویس sshd را restart نمایید. [php] service sshd restart [/php] حتما فراموش…