Chat with us, powered by LiveChat

repair دیتابیس از طریق ssh

repair database ssh

برای اینکار ابتدا رمز da_admin را پیدا کنید.

1
cat /usr/local/directadmin/conf/mysql,conf

سپس از دستور زیر استفاده نمایید.

1
mysqlcheck -u da_admin -p --auto-repair --all-database

در صورتی که می خواهید در Cron دیتابیس خود را بصورت مداوم repair کنید می توانید از دستورات زیر استفاده نمایید.

1
mysqlcheck -uda_admin -p`grep "^passwd=" /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2` --auto-repair --optimize --all-databases

و یا

1
mysqlcheck --defaults-extra-file=/usr/local/directadmin/conf/my.cnf --auto-repair --optimize --all-databases

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .