Chat with us, powered by LiveChat

Licensing / Updates

از منوی اصلی بر روی گزینه  Licensing / Updatesکلیک کنید.


این جدول اطلاعاتی در باره پروانه  DirectAdmin و نسخه آن دارد
License IP : آی پی که به این پروانه تعلق دارد.
Name in License : نام پروانه.
License ID  : این مجوز شناسنامه ها توسط سیستم صدور مجوز است.
User ID / Client ID : شناسه ای که با آن وارد پنل شدید.
Valid After  : تاریخ شروع  پروانه.

Valid Until : تاریخ اتمام پروانه.
Current Server Time : زمان فعلی سرور.
Time Remaining : زمانی که تا اتمام اعتبار پروانه مانده است.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .