reselloوب داده ؛ نماینده رسمی Resello هلند می باشد :

شرکت Resello اولین توصیه وب داده برای ثبت دامنه می باشد. این شرکت بعد از تحریم شرکت های آمریکایی گزینه اول ثبت دامنه در اینترنت و خصوصا کشور ایران محسوب می باشد و خدمات با کیفیت ، امن و گسترده ای به مشتریان ارائه می کند. این شرکت ماهیت هلندی  دارد و هلندی بودن آن از محاسن دیگر این شرکت است. چرا که با توجه به مشکلاتی که بین ایران و آمریکا وجود دارد، ثبت نام دامنه از طریق شرکتهای آمریکایی و بنا کردن کسب و کار بر روی این نام دامنه مگر در مواردی خاص (مثل برخی پسوند هایی که بوسیله ریسلوو عرضه نمی شوند) چندان کار عاقلانه ای نیست. وب داده نماینده رسمی ثبت نام دامنه از طریق شرکت ریسلوو می باشد.